Privacybeleid

Privacybeleid
Dit is het privacybeleid ("Privacybeleid") dat regelt hoe wij, PVPWN. ("PVPWN", "wij", "onze" of "ons"), Persoonlijke Informatie (hieronder gedefinieerd) gebruiken die wij verzamelen, ontvangen en opslaan over personen in verband met het gebruik van de [pvpwn.nl[ website (de "Site").

De Site en de diensten die wij aanbieden worden gehost op servers die worden geleverd door derden die wij inschakelen. Dit betekent dat informatie die u aan ons verstrekt of die wij van u verzamelen in verband met de Site (met inbegrip van Persoonsgegevens) - zoals verder beschreven in dit Privacybeleid - wordt gehost door dergelijke externe dienstverleners op servers die zij bezitten of controleren. Ongeacht waar deze externe dienstverleners zich bevinden (en sommige bevinden zich in de VS), kunnen hun servers zich overal ter wereld bevinden (met inbegrip van de VS).

Inleiding. Wij hebben dit Privacybeleid ingevoerd omdat uw privacy, en de privacy van andere gebruikers van de Site, belangrijk is voor ons. Dit Privacybeleid verklaart onze online informatieverwerkingspraktijken en de keuzes die u kunt maken over hoe uw Persoonlijke Informatie wordt verzameld en gebruikt in verband met de Site. "Persoonlijke informatie" betekent alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, kan worden gebruikt om een persoon persoonlijk te identificeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en achternaam, een persoonlijk profiel, een e-mailadres of andere contactgegevens.

Toestemming en wijziging. U bent niet wettelijk verplicht ons Persoonlijke Informatie te verstrekken, en u bevestigt hierbij dat het verstrekken van Persoonlijke Informatie uit vrije wil gebeurt. Door de Site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en met het verzamelen, verwerken en delen van Persoonlijke Informatie door ons voor de hierin vermelde doeleinden. Indien u niet instemt met dit Privacybeleid, verzoeken wij u de Site niet te bezoeken of anderszins te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt in het algemeen van kracht tien (10) dagen nadat het herziene Privacybeleid op de Site is geplaatst, en als u de Site daarna blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen. Wij eisen momenteel niet dat u Persoonlijke Informatie verstrekt om toegang te krijgen tot algemene informatie die op de Site beschikbaar is. Wij ontvangen en/of verzamelen echter persoonlijke informatie van u op de volgende manieren:

Registratie voor updates. Om updates over PVPWN te ontvangen, wordt u gevraagd om uw e-mail adres op te geven. Deze informatie is nodig om een account op de server aan te maken en wordt niet openbaar weergegeven of beschikbaar gesteld aan derden, behalve zoals hieronder beschreven.

"Contact" Informatie. Als u ons een "Contact" verzoek stuurt, hetzij door het indienen van een online formulier dat wij beschikbaar stellen of door het sturen van een e-mail naar een e-mailadres dat wij weergeven, kan u gevraagd worden ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw e-mailadres, naam of andere vereiste informatie.

Logbestanden. Wij kunnen logbestanden gebruiken. De informatie in de logbestanden omvat internet protocol (IP) adressen, browser type, Internet Service Provider (ISP), datum/tijd stempel, verwijzende/exit pagina's, aangeklikte pagina's, en alle andere informatie die uw browser naar ons stuurt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en andere traceertechnologieën. Onze Site kan "cookies", anonieme identificatiemiddelen en andere traceertechnologieën gebruiken om ons in staat te stellen onze Site aan te bieden en u informatie te presenteren die op u is afgestemd. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over activiteiten op de Site. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren, inclusief het al dan niet accepteren ervan en het verwijderen ervan. U kunt de meeste browsers instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt, of u kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren met uw browser.

Google Analytics.  De Site kan gebruik maken van een tool genaamd "Google Analytics" om informatie te verzamelen over het gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers deze site bezoeken, welke pagina's zij daarbij bezoeken en welke andere sites zij gebruikten voordat zij naar deze Site kwamen. Wij gebruiken de informatie die wij van Google Analytics krijgen om de Site en onze producten te onderhouden en te verbeteren. Wij combineren de via Google Analytics verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan deze Site te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Servicevoorwaarden van Google Analytics, beschikbaar op http://www.google.com/analytics/terms/us.html, en het Privacybeleid van Google, beschikbaar op http://www.google.com/policies/privacy/. Meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en verwerkt in verband met Google Analytics vindt u op http://www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

De manier waarop wij Persoonsgegevens gebruiken. Indien u persoonlijke gegevens verstrekt of wij deze verzamelen via de Site, kunnen wij deze persoonlijke gegevens op de volgende manieren gebruiken, via elk toepasselijk communicatiekanaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mail.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om onze Site te verstrekken en te verbeteren, en als u zich heeft ingeschreven om updates van PVPWN te ontvangen dan zult u e-mails ontvangen betreffende PVPWN zolang u dat wenst. U kunt op elk moment op de uitschrijflink onderaan de e-mail klikken om u af te melden voor de updates.

Gebruik van Anonieme Informatie. Wij kunnen Anonieme Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) gebruiken of bekendmaken aan externe dienstverleners om onze Site te verbeteren en uw ervaring met de Site te vergroten. Wij kunnen ook Anonieme Informatie openbaar maken (met of zonder compensatie) aan derden, met inbegrip van adverteerders en partners. "Anonieme informatie" betekent informatie waarmee een individuele gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, zoals geaggregeerde informatie over het gebruik van onze Site.

Toegang/Nauwkeurigheid. Voor zover u ons Persoonlijke Informatie verstrekt, willen wij deze Persoonlijke Informatie accuraat houden. Indien u uw Persoonlijke Informatie die wij eventueel opslaan wilt verwijderen of corrigeren, kunt u een verzoek om toegang indienen door een e-mail te sturen naar info@pvpwn.nl. Uw e-mail dient voldoende details van uw verzoek te bevatten.

Links naar en interactie met producten van derden. De Site kan u in staat stellen tot interactie met of links bevatten naar uw account van derden en andere websites van derden, mobiele softwaretoepassingen en diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons (elk een "Dienst van derden"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke Diensten van derden. Wees u ervan bewust dat Services van derden Persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. Daarom raden wij u aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke Dienst van derden die u wenst te gebruiken of waarmee u interageert..

Beveiliging. De beveiliging van Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij volgen algemeen aanvaarde industriële normen, inclusief het gebruik van passende administratieve, fysieke en technische waarborgen, om de aan ons verstrekte Persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven redelijkerwijs aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij daarom geen absolute veiligheid of vertrouwelijkheid garanderen. Indien u vragen heeft over de beveiliging van de Dienst, neem dan contact met ons op via info@pvpwn.nl.

Opt Out; Correcties. Op uw verzoek zal PVPWN (a) uw persoonlijke informatie verwijderen of corrigeren; (b) stoppen met het versturen van e-mails naar uw e-mailadres als u zich heeft aangemeld voor updates. U kunt deze verzoeken doen door te klikken op de "Uitschrijfknop" onderaan de update mail of door een toegangsverzoek in te dienen door ons een e-mail te sturen.

Verplichting. Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen. De bescherming van uw privacy online is een evoluerend gebied, en wij ontwikkelen onze Dienst voortdurend om aan deze eisen te voldoen. Als u opmerkingen of vragen heeft over ons Privacybeleid, of uw Persoonlijke Informatie die wij opslaan en gebruiken, neem dan contact met ons op via info@pvpwn.nl.